Privacy beleid FitMe App (Apple Store)

Inleiding

De FitMe App (“de App”) is eigendom van en wordt beheerd door C Formats GmbH (“C Formats”, “wij”, “ons”) als aanbieder (hierna genoemd “Aanbieder”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij hebben dit privacy beleid vastgesteld omdat wij grote waarde hechten aan de privacy van onze gebruikers.

Door gebruik te maken van de App stemt u in het verzamelen en bewerken van uw informatie in overeenstemming met ons privacy beleid. Als u niet kunt instemmen met dit privacy beleid, dient u geen gebruik te maken van de App. Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de App, inclusief maar niet beperkt tot; uitbreidingen, upgrades, updates of andere verbeteringen van de App.
De App bevat verwijzingen/links naar en van andere webpagina’s, die geen eigendom zijn van ons en ook niet worden beheerd door ons. Bijvoorbeeld de FitMe community Facebookgroep of  webpagina’s  van onze partners, adverteerders of affiliates (“Webpagina’s Van Derden”). Houdt u er rekening mee dat deze webpagina’s hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijk- en/of aansprakelijkheid accepteren voor Webpagina’s Van Derden.
De ontwikkelaars van bepaalde content en services die worden aangeboden via de App zijn derden, die op geen enkele wijze aan ons verwant zijn. Het is mogelijk dat deze ontwikkelaars een eigen privacybeleid hebben die van toepassing is op het verzamelen en bewerken van uw informatie als u gebruikt maakt van bepaalde producten of services. Wij adviseren u om een eventueel privacybeleid goed door te nemen voordat u producten of services opent en/of in gebruik neemt.

Verzamelde informatie

Cookies. Om uw ervaringen met de App te bevorderen, kunnen wij gebruiken maken van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden met een reeks alfanumerieke karakters die wij overbrengen naar uw apparaat/mobiele telefoon om uw apparaat/mobiele telefoon te herkennen en van bepaalde kenmerken te voorzien. Cookies op zichzelf kunnen ons niets vertellen over persoonlijke gegevens. Het is wel mogelijk dat gegevens worden gelinkt aan de data die bewaard wordt in de cookie.

Wij gebruiken mogelijk cookies om uw gebruik van de App te ondersteunen en ter verbetering van de content en services in de App. Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies gebruiken om het bezoek aan onze App te personaliseren (bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze App). Raadpleeg de “Help” afdeling van uw apparaat/mobiele telefoon voor meer informatie. Echter, wij wijzen u erop dat sommige delen van onze App alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies of soortgelijke bestanden en u dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren en/of verwijderen van cookies of soortgelijke bestanden kan voorkomen dat u toegang heeft tot delen van onze content of services. Wij kunnen gebruik maken van sessie ID-cookies en permanente cookies. Een sessie ID-cookie wordt beëindigd bij het afsluiten van de App. Een permanente cookie is een klein tekstbestand welke, voor langere tijd, opgeslagen wordt op uw apparaat/mobiele telefoon. Blijvende cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen te volgen van de help afdeling in uw apparaat/mobiele telefoon.

In de App maken wij gebruik van een permanente cookie die de volgende informatie alleen op uw eigen apparaat/mobiele telefoon bewaard:

  • Welk doel (“get fit”, “be fit” of “super fit”) u als gebruiker heeft geselecteerd.
  • De informatie die u als gebruiker (vrijwillig) heeft toegevoegd aan uw profiel (profielfoto, geslacht, leeftijd, gewicht en omvang van bovenarm, taille en bovenbeen).
  • De geselecteerde notificaties: wel of geen “melding voor nieuwe video’s”, wel of geen “motivatie pop-ups en meldingen”, wel of geen “gebruik van mobiele data”, wel of niet “automatisch downloaden van trainingsvideo’s”.

 

Ingebouwde scripts/Embedded Scripts. Een embedded script is programmerings code die ontwikkeld is om informatie te verzamelen over uw interacties met de App, bijvoorbeeld de links waarop u klikt. De programmerings code is verwerkt in de programmeringscode van de App. De programmerings code is alleen actief wanneer u verbonden bent met de App, en wordt gedeactiveerd of verwijderd na afloop van het gebruik van de App.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van ingebouwde scripts van derden partijen welke wij gebruiken in de App.

Derde partij Dienst Voor meer informatie Gebruik van Tracking Technologies Privacy keuzes
Crashlytics, onderdeel van Google, Inc. Crashrapportage en bètatest-oplossingen https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf Ja, apparaat type en besturingssysteem worden gedeeld. Nee
Facebook, Inc. Facebook SDK https://www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ja, apparaat type en besturingssysteem worden gedeeld. http://www.youronlinechoices.com/nl/
Appsflyer Ltd. Rapportage van gebruik, installatie en downloaden van mobiele applicaties. https://www.appsflyer.com/privacy-policy/ Ja, volgen van het gebruik van mobiele applicaties, installaties en downloads. [email protected]  of https://www.appsflyer.com/optout
Amazon Web Services, Inc. Het vertonen van extern opgeslagen video’s in de App. https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr Nee Nee

 

Neemt u alstublieft direct contact op met een bovenstaande derde partij indien u wenst dat de derde partij informatie over u verwijdert.

Informatie verkregen via derden. We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen die wij op een legale wijze hebben verkregen van derde partijen. Wij kunnen persoonlijke informatie van u combineren voor doelen genoemd in dit privacy beleid.

Doel van verzamelen van persoonlijke informatie en het gebruik van persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken de hierboven beschreven (persoonlijke) informatie; voor het uitvoeren van de services die u gebruikt of bij het gebruik van de App, voor statische analyses en voor het verbeteren van onze services en de App. Wij zullen uw informatie niet gebruiken voor marketing-doeleinden.

Delen van persoonlijke informatie met derde partijen

Zoals hierboven aangegeven slaan wij geen persoonlijke informatie op  zullen wij uw persoonlijke informatie dan ook niet verkopen, doorgeven of openbaren

Bescherming van minderjarigen

Minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar moeten hun ouders om toestemming vragen voordat ze persoonsgegevens aan Aanbieder verstrekken. Indien persoonsgegevens worden verzameld zonder een dergelijke toestemming, zal Aanbieder, zodra zij hier achter komt, de betreffende persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land

Op dit moment bewaren wij gegevens in Nederland. U stemt ermee in dat Aanbieder uw persoonsgegevens kan overdragen aan derden in andere landen ten behoeve van het centraliseren van de bestanden of voor verwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid. Sommige van die landen maken mogelijk geen deel uit van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of vallen buiten uw eigen land. Landen buiten de EER of andere landen dan uw eigen land hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als de EER of uw eigen land. Als Aanbieder uw informatie overdraagt naar landen buiten de EER of uw eigen land, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten op dezelfde manier beschermd blijven als binnen de EER of uw eigen land. Daarnaast kunnen uw gegevens, als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, buiten de EER worden overgedragen om u deze diensten te kunnen leveren. Door akkoord te gaan met deze Privacybeleid, geeft u ook toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land voor de beschreven doeleinden. Op uw verzoek zullen wij u een lijst verstrekken van de landen waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen.

Beveiliging

Aanbieder behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zal alle redelijke maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Aanbieder kan echter de beveiliging van de gegevens die u online verstrekt niet garanderen. U accepteert de inherente veiligheidsrisico’s van de verstrekking van informatie en transacties via het internet en u kunt Aanbieder niet aansprakelijk stellen voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij deze het gevolg is van nalatigheid of opzettelijk in gebreke blijven door Aanbieder.

Toegang tot uw informatie

Wanneer u de App verwijdert van uw mobiele apparaat, zal de door u opgeslagen informatie in de App ook worden verwijderd van uw telefoon.

Wijzigingen in ons Privacy beleid

Dit privacy beleid is van kracht geworden in februari 2018. Aanbieder behoudt zich het recht voor dit privacy beleid op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden in dit beleid of in de wijze waarop Aanbieder uw persoonsgegevens verwerkt, zal Aanbieder deze wijzigingen prominent publiceren zodat u kennis kunt nemen van de betreffende wijziging voordat de wijziging van kracht wordt.

Ongeacht latere updates zal Aanbieder zich houden aan de werkwijzen ten aanzien van vertrouwelijke informatie zoals die waren beschreven in dit privacy beleid op het moment dat u uw gegevens aan Aanbieder verstrekte.

Contact

In het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van de App, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice is te bereiken via [email protected].

 


 

Privacy beleid FitMe App (Google Play Store)

Inleiding

De FitMe App (“de App”) is eigendom van en wordt beheerd door C Formats GmbH (“C Formats”, “wij”, “ons”) als aanbieder (hierna genoemd “Aanbieder”, “wij”, “ons” of “onze”). Wij hebben dit privacy beleid vastgesteld omdat wij grote waarde hechten aan de privacy van onze gebruikers.

Door gebruik te maken van de App stemt u in het verzamelen en bewerken van uw informatie in overeenstemming met ons privacy beleid. Als u niet kunt instemmen met dit privacy beleid, dient u geen gebruik te maken van de App. Ons privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de App, inclusief maar niet beperkt tot; uitbreidingen, upgrades, updates of andere verbeteringen van de App.
De App bevat verwijzingen/links naar en van andere webpagina’s, die geen eigendom zijn van ons en ook niet worden beheerd door ons. Bijvoorbeeld de FitMe community Facebookgroep of  webpagina’s  van onze partners, adverteerders of affiliates (“Webpagina’s Van Derden”). Houdt u er rekening mee dat deze webpagina’s hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijk- en/of aansprakelijkheid accepteren voor Webpagina’s Van Derden.
De ontwikkelaars van bepaalde content en services die worden aangeboden via de App zijn derden, die op geen enkele wijze aan ons verwant zijn. Het is mogelijk dat deze ontwikkelaars een eigen privacy beleid hebben die van toepassing is op het verzamelen en bewerken van uw informatie als u gebruikt maakt van bepaalde producten of services. Wij adviseren u om een eventueel privacy beleid goed door te nemen voordat u producten of services opent en/of in gebruik neemt.

Verzamelde informatie

Cookies. Om uw ervaringen met de App te bevorderen, kunnen wij gebruiken maken van “cookies”. Cookies zijn kleine bestanden met een reeks alfanumerieke karakters die wij overbrengen naar uw apparaat/mobiele telefoon om uw apparaat/mobiele telefoon te herkennen en van bepaalde kenmerken te voorzien. Cookies op zichzelf kunnen ons niets vertellen over persoonlijke gegevens. Het is wel mogelijk dat gegevens worden gelinkt aan de data die bewaard wordt in de cookie.

Wij gebruiken mogelijk cookies om uw gebruik van de App te ondersteunen en ter verbetering van de content en services in de App. Zo kunnen wij bijvoorbeeld cookies gebruiken om het bezoek aan onze App te personaliseren (bijvoorbeeld om u te herkennen wanneer u terugkeert op onze App). Raadpleeg de “Help” afdeling van uw apparaat/mobiele telefoon voor meer informatie. Echter, wij wijzen u erop dat sommige delen van onze App alleen toegankelijk zijn met behulp van cookies of soortgelijke bestanden en u dient zich er van bewust te zijn dat het blokkeren en/of verwijderen van cookies of soortgelijke bestanden kan voorkomen dat u toegang heeft tot delen van onze content of services. Wij kunnen gebruik maken van sessie ID-cookies en permanente cookies. Een sessie ID-cookie wordt beëindigd bij het afsluiten van de App. Een permanente cookie is een klein tekstbestand welke, voor langere tijd, opgeslagen wordt op uw apparaat/mobiele telefoon. Blijvende cookies kunnen worden verwijderd door de aanwijzingen te volgen van de help afdeling in uw apparaat/mobiele telefoon.

In de App maken wij gebruik van een permanente cookie die de volgende informatie alleen op uw eigen apparaat/mobiele telefoon bewaard:

  • Welk doel (“get fit”, “be fit” of “super fit”) u als gebruiker heeft geselecteerd.
  • De informatie die u als gebruiker (vrijwillig) heeft toegevoegd aan uw profiel (profielfoto, geslacht, leeftijd, gewicht en omvang van bovenarm, taille en bovenbeen).
  • De geselecteerde notificaties: wel of geen “melding voor nieuwe video’s”, wel of geen “motivatie pop-ups en meldingen”, wel of geen “gebruik van mobiele data”, wel of niet “automatisch downloaden van trainingsvideo’s”.

WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT DEZE INFORMATIE EN DEZE INFORMATIE WORDT ALLEEN OP UW EIGEN APPARAAT / MOBIELE TELEFOON BEWAARD.

Ingebouwde scripts/Embedded Scripts. Een embedded script is programmerings code die ontwikkeld is om informatie te verzamelen over uw interacties met de App, bijvoorbeeld de links waarop u klikt. De programmerings code is verwerkt in de programmeringscode van de App. De programmerings code is alleen actief wanneer u verbonden bent met de App, en wordt gedeactiveerd of verwijderd na afloop van het gebruik van de App.

 

Hieronder treft u een overzicht aan van ingebouwde scripts van derden partijen welke wij gebruiken in de App.

Derde partij Dienst Voor meer informatie Gebruik van Tracking Technologies Privacy keuzes
Crashlytics, onderdeel van Google, Inc. Crashrapportage en bètatest-oplossingen https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf Ja, apparaat type en besturingssysteem worden gedeeld. Nee
Facebook, Inc. Facebook SDK https://www.facebook.com/about/privacy/

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Ja, apparaat type en besturingssysteem worden gedeeld. http://www.youronlinechoices.com/nl/
Appsflyer Ltd. Rapportage van gebruik, installatie en downloaden van mobiele applicaties. https://www.appsflyer.com/privacy-policy/ Ja, volgen van het gebruik van mobiele applicaties, installaties en downloads. [email protected]  of https://www.appsflyer.com/optout
Amazon Web Services, Inc. Het vertonen van extern opgeslagen video’s in de App. https://aws.amazon.com/privacy/?nc1=f_pr Nee Nee
Google Inc. Google Cast SDK voor streamen van video via Chromecast op andere apparaten. https://support.google.com/chromecast/answer/6076570?hl=nl

https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/

Nee Nee

 

Neemt u alstublieft direct contact op met een bovenstaande derde partij indien u wenst dat de derde partij informatie over u verwijdert.

Informatie verkregen via derden. We kunnen persoonlijke informatie van u verzamelen die wij op een legale wijze hebben verkregen van derde partijen. Wij kunnen persoonlijke informatie van u combineren voor doelen genoemd in dit privacy beleid.

Doel van verzamelen van persoonlijke informatie en het gebruik van persoonlijke informatie

Wij verzamelen en gebruiken de hierboven beschreven (persoonlijke) informatie; voor het uitvoeren van de services die u gebruikt of bij het gebruik van de App, voor statische analyses en voor het verbeteren van onze services en de App. Wij zullen uw informatie niet gebruiken voor marketing-doeleinden.

Delen van persoonlijke informatie met derde partijen

Zoals hierboven aangeven slaan wij geen persoonlijke informatie op en  zullen wij uw persoonlijke informatie dan ook niet verkopen, doorgeven of openbaren.

Bescherming van minderjarigen

Minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar moeten hun ouders om toestemming vragen voordat ze persoonsgegevens aan Aanbieder verstrekken. Indien persoonsgegevens worden verzameld zonder een dergelijke toestemming, zal Aanbieder, zodra zij hier achter komt, de betreffende persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Overdracht van persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land

Op dit moment bewaren wij gegevens in Nederland. U stemt ermee in dat Aanbieder uw persoonsgegevens kan overdragen aan derden in andere landen ten behoeve van het centraliseren van de bestanden of voor verwerking zoals beschreven in dit Privacybeleid. Sommige van die landen maken mogelijk geen deel uit van de Europese Economische Ruimte (‘EER’) of vallen buiten uw eigen land. Landen buiten de EER of andere landen dan uw eigen land hebben mogelijk niet dezelfde wetten voor gegevensbescherming als de EER of uw eigen land. Als Aanbieder uw informatie overdraagt naar landen buiten de EER of uw eigen land, zullen wij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten op dezelfde manier beschermd blijven als binnen de EER of uw eigen land. Daarnaast kunnen uw gegevens, als u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, buiten de EER worden overgedragen om u deze diensten te kunnen leveren. Door akkoord te gaan met deze Privacybeleid, geeft u ook toestemming voor de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER of uw eigen land voor de beschreven doeleinden. Op uw verzoek zullen wij u een lijst verstrekken van de landen waaraan uw persoonsgegevens worden overgedragen.

Beveiliging

Aanbieder behandelt al uw gegevens vertrouwelijk en zal alle redelijke maatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beschermen. Aanbieder kan echter de beveiliging van de gegevens die u online verstrekt niet garanderen. U accepteert de inherente veiligheidsrisico’s van de verstrekking van informatie en transacties via het internet en u kunt Aanbieder niet aansprakelijk stellen voor een inbreuk op de beveiliging, tenzij deze het gevolg is van nalatigheid of opzettelijk in gebreke blijven door Aanbieder.

Toegang tot uw informatie

Wanneer u de App verwijdert van uw mobiele apparaat, zal de door u opgeslagen informatie in de App ook worden verwijderd van uw telefoon.

Wijzigingen in ons Privacy beleid

Dit privacy beleid is van kracht geworden in februari 2018. Aanbieder behoudt zich het recht voor dit privacy beleid op welk moment dan ook en om welke reden dan ook te wijzigen of aan te passen. Als er materiële wijzigingen plaatsvinden in dit beleid of in de wijze waarop Aanbieder uw persoonsgegevens verwerkt, zal Aanbieder deze wijzigingen prominent publiceren zodat u kennis kunt nemen van de betreffende wijziging voordat de wijziging van kracht wordt.

Ongeacht latere updates zal Aanbieder zich houden aan de werkwijzen ten aanzien van vertrouwelijke informatie zoals die waren beschreven in dit privacy beleid op het moment dat u uw gegevens aan Aanbieder verstrekte.

Contact

In het geval u vragen, opmerkingen of klachten heeft met betrekking tot het gebruik van de App, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Onze klantenservice is te bereiken via [email protected].